MANN FİLTRE

MANN+HUMMEL Grubu uluslararası otomotiv üreticilerinin ve endüstriyel ekipman üreticilerinin araştırma geliştirme ortağı olarak orijinal ekipman ve sistem sağlamaktadır.

Dünya çapında 41 merkezde 12,400 çalışan ile 2008’de 1,825 milyar Avro ciroya ulaşmıştır. Grubun ürün portfolyosu içinde otomotiv sanayi için hava filtreleme sistemleri, emiş manifold sis-temleri, sıvı filtreleme sistemleri, kabin filtreleri ve birçok entegre fonksi-yonu içeren plastik külbütör kapakları, bunların yanında araç bakım ve onarımları için filtre elemanları bulunmaktadır. Mühendislik, proses mühendisliği ve endüstriyel üretim sektörleri için firmanın ürün yelpazesinde endüstriyel filtreler, dizel motorların karbon emisyonlarını düşürmeye yönelik çeşitli ürünler, filtreleme sistemleri ve hammadde ve ürün besleme ve taşıma hatları ve ekipmanları bulunmaktadır.

Araştırma ve Geliştirme, MANN FILTER'de başarı için önemli faktörlerdir. Bu alanlardaki harcamalar her yıl, toplam cironun %4'ü kadarını tutmaktadır. Uluslararası otomotiv ve mühendislik endüstrisi için geliştirme ortağı ve seri üretim tedarikçisi MANN FILTER, Ar-Ge'de tamamen yeni geliştirme konseptleri üzerinde çalışan yaklaşık 700 kişi çalıştırmaktadır.

MANN+HUMMEL, 60 yılı aşkın süredir filtreleme tarihini yazmaktadır ve uluslararası otomotiv ve mühendislik endüstrileri için bir geliştirme ortağı ve seri üretim tedarikçisi olarak, otomotiv endüstrisinde kilit bir noktada yer alarak seri üretim yaparak sağlam biçimde kurulmuştur.

Araştırma ve geliştirme, MANN+HUMMEL'de önemli bir rol oynamaktadır. Dünya'da bu alanlarda toplam 700 kişi çalıştırılmaktadır. Araştırma ve geliştirme, üç konsept üzerine oturtulmuştur:

İnovasyon Yönetimi

İnavasyon yönetimi sektörü, sadece malzemeler, filtre malzemesi ve filtreleme süreçlerini değil fakat aynı zamanda akustik dizaynı da içermektedir. Tüm önerilen fikirler dikkatle araştırılmaktadır. Geliştirme departmanı, özellikle geliştirme için yenilikçi bir yaklaşım bulmak için konsantre olmaktadır. Gelecekte ne üzerine konsantre olunmalıdır? MANN+HUMMEL'in ürünleri ve sistemlerine hangi gereksinimler meydana çıkacaktır? Pazar analizi ve ticari düşünceler teknik kriterlere karşı dengelenmektedir. Bu analiz, fizibilite çalışmaları ile birlikte, yeni ürünlerin geliştirilmesine başlanması için karar verilmesine imkan verir. Buna paralel olarak, gerekli süreçler ve teknolojiler geliştirilir, değerlendirilir ve yerleştirilir. Her yıl, “İnovasyon Günü” olarak adlandırılan günde patent alınabilir fikirler için MANN+HUMMEL İnovasyon para ödülü verilir. 2007 yılında, ödülü Dr. Gunnar-Marcel Klein ve Dr. Nikolaus Moser aldı. Dr. Moser ve Dr. Klein tarafından bir yenilik olarak geliştirilen yakıt filtresi malzemesi halihazırda çok sayıda ülkede onaylanmıştır: yoğun bir selüloz destekleme malzemesi ve bir süper ince eritilerek üflenmiş fiber tabakası içeren etkin filtre tüylü tabakası. Çoklu kademeli (multigrade) basamaklı filtre, önemli oranda iyileştirilmiş filtreleme verimliliği ve daha uzun servis ömrü sunmaktadır.

Dünyada 3200 adet patent ve patent uygulamaları, şirketimizin otomotiv ve makina mühendisliği endüstrilerinde yenilikçi çözümler geliştirmek için geniş inovasyon potansiyelini ve kabiliyetini açıkça göstermektedir. Filtreleme sektöründeki patentler göz önüne alındığında, MANN FILTRE, Avrupa'da bir numaradır.

Geliştirmede Uzmanlık

Eğer inovasyon yönetimi tarafından doğru trendler ve akımlar tanımlanırsa, buna karşılık gelen ürünler ve sistemler belirli bir müşteri siparişi olmadan geliştirmede uzmanlık aşamasında geliştirilir. Geliştirmede uzmanlığın amacı, yarının gereksinimlerine bugünden bir cevaba sahip olmaktır.

Geliştirme projeleri

Son olarak, müşteriler MANN+HUMMEL'i, belirli geliştirme projeleri ile görevlendirirler. Bu kademede, her şey tam olarak tanımlanır, performans gereksinimlerinden kurulum koşulları ve maliyetlerine ve gerekli geliştirme hızına kadar. Sürekli koordinasyon içinde olmak ve yeni koşullara adapte olmak, Mann Filtre'nin proje yönetiminin önemli unsurlarıdır.

Mann Filtre, belirli sektörlerde koordinasyon ve geliştirme çalışmasını iyileştirmek için Uzmanlık Merkezi kurmuştur. Buna bir örnek, Almanya'da, Aşağı Bavyera'da Marklofen tesisinde Kabin Filtresi Uzmanlık Merkezidir. Görevleri; kabin filtreleri, besleme metodları ve bu ürünleri ölçmek için prosesler ve onların geliştirilmesi, test edilmesi ve doğrulanması için test servisleri sağlanmasıdır. Uzmanlık Merkezinin üretim hatlarına yakın olması sayesinde, üretilen kabin filtrelerinde doğrudan test yapılması ve anında kalite kontrol yürütülebilmektedir.

Bir seri üretim tedarikçi olarak Mann Filtre, en erken bir aşamada müşterinin stratejik planlaması ile ilgilenmektedir. Ortaklar arasındaki ilişkide %100 kalite ön-koşuldur. Gerekli standartların sürekli olarak artması nedeniyle, teknolojik ve servis yönleri yanında maddi olmayan faktörler de önemlidir. General Motors, yıllık Yılın Tedarikçisi Ödülünü verirken tüm bu yönleri değerlendirmektedir. Ödül; kalite, servis, teknoloji ve fiyatın karşılığıdır. 2007 yılı için, MANN FILTRE, General Motors'dan uluslararası Yılın Tedarikçisi Ödülünü almıştır. Bu ödülü, tesis edildiğinden bu yana her yıl alan tek şirket MANN+HUMMEL'dir.

Temel prensiplerin sürekli geliştirilmesine dayanan MANN+HUMMEL, filtreleme alanında gelişimi ileriye sürüklemektedir.

Bugünün filtreleri için yeni malzemeler, fiziksel prensipleri ile tam olarak aynı şekilde araştırılmıştır. Filtreleme yanında Otomotiv sektöründeki diğer araştırma ve geliştirme alanları ile ilgilenilmesi doğal bir gelişme olmuştur. MANN+HUMMEL'in laboratuarı, ayrıca, hava emiş sistemleri için hafif ağırlıklı konstrüksiyon için prensipleri oluşturmuştur.

Üç kademeli sistem, inovasyon yönetimi, geliştirmede uzmanlık ve geliştirme projeleri, geliştirmeyi yönlendirmekte ve verimliliği sağlamaktadır. Geliştirme için tavsiye edilen projeler, inovasyon yönetimi aşamasında iken, üretim hazırlıklarını da başlatır.

Yeni bir metod veya malzeme uygulanması düşünüldüğünde, doğrudan teknik uygulanabilirlik yanında, toplum içindeki trendler veya ekolojik ve ekonomik durum da rol oynamaktadır. Bu faktörleri düzgün biçimde değerlendirebilme imkanına sahip olmak için, Mann Filtre, düzenli olarak dış kuruluşlar, örneğin, Max-Planck ve Fraunhofer Enstitülerine çalışmaları yürütmeleri için başvurmaktadır.

Motorlar daha geliştirildikçe, hava, yağ ve yakıt filtreleme için ihtiyaç daha fazlalaşmaktadır. Oldukça küçük enjeksiyon memeleri şimdiye kadar olandan daha da temiz yakıtlarla çalışmaktadır. Küçük parçacıklar -özellikle nem- problemler oluşturabilmektedir. Filtrelerin zaman içinde daha mükemmel hale gelmesi ile, Mann Filtre motorda meydana gelen proseslerin ideal koşullar altında olmasını sağlar.

MANN+HUMMEL, modern dizel direkt enjeksiyon sistemlerini korumak için, mevcut durumda kullanılabilecek en hassas yakıt filtre malzemesini geliştirmiştir. Ayırma verimliliği söz konusunda, Multigrade, enjeksiyon ekipmanı üreticileri tarafından gerekli olan minimum değerleri rahatlıkla aşmaktadır, ve böylece yakıt filtreleme için standartları oluşturmaktadır.

MANN FILTER yeni ürün alanlarında ve geleceğin pazarlarında kapsamlı çözümler sunmaktadır ve sürekli geliştirme süreci içindedir.

Geliştirme trendleri, geliştirme zamanlarını kısaltmak için simülasyon kullanmaktadır. Fonksiyonel entegrasyon motor kaputu altında yüksek teknoloji plastiklerinin daha geniş kapsamda kullanımı ve çevre korumanın geliştirilmesi ile daha verimli filtreleme malzemesinin üretimini içermektedir.

Bazı mevcut otomotiv uygulama örnekleri vermek gerekirse:

MANN+HUMMEL, çoğu projede çevreyi korumak için önceden önlem almaktadır: metali, plastik parçalar ile değiştirerek ağırlık azaltmak ve çevre dostu filtreleme malzemesi ve tasarımlar sunar. Çevresel zararlı etkiler de ayrıca azaltılmaktadır, örneğin, motor bölmesinde zor görevler için uygulanan Yeniden Bileşime Katılmış Plastik Malzemeler olarak adlandırılan malzemeler daha fazla kullanılmaktadır. Bu plastiklerin normal üretim proseslerinde sürekli olarak geri dönüştürülebilmesi, konvansiyonel bileşikler ile kıyaslandığında çevresel avantajdır.

Bu, ham petrol tüketimini azaltmaya yardımcı olan, çevre kirlenmesini ve atık idaresini azaltan önemli bir faktördür.