KURUTUCU FİLTRELERİ

İşlem görmemiş basınçlı hava içerdiği nem. toz, yağ nedeniyle kullanılacak alet-ünitelerde arızalara ve kapasite kayıplarına neden olur Basınçlı hava sistemi içinde nemin yoğunlaşmasını önlemek için basınçlı hava Sıçaklığının daha önceden düşürülmesi gerekmektedir Nemli basınçlı hava önce ısı değiştiricisine girer ve burada soğuk (kurumuş) hava vasıtası ile ön soğutması yapılır bu işlem enerji tasarrufu sağlar.

Basınçlı havanın soğuması ile buhar halinden sıvı hale dönüşen su hız ve yön değiştirerek ayrıştırma prensibine göre çalışan su ayrıcıda havadan ayrılır ve otomatik boşaltma tertibatı yardımı ile dışarı ayılır Nemi alınan soğuk (kurumuş)hava son olarak hava ısı değiştiriciden geçer karşıdan gelen nemli havayı soğuturken kendisi de ısınmış olarak kurutucudan çıkar