Kompresör Filtreleri

Atmosferden emilen havada yalnız nem bulunmaz. Ortam koşullarına bağlı olarak, toz ve diğer partikllerin yanı sıra, çeşitli buhar ve gazlar da içerebilir. Toz ve diğer partikllerin önemli bir bölümü kompresör emiş filtresinde tutulmasına karşın, gaz ve buharlar doğrudan basınçlı hava ile birlikte tesisata gider. Bu nedenle, basınçlı hava tesisatı ve pnömatik cihazlara zarar verebilecek bu tür maddelerin filtre edilmesi gerekir.

Özellikle, yağ püskürtmeli kompresörlerden sonra kullanılabilecek bu tür filtreler ile kompresörden gelen yağın önemli bir bölümü tutulabilir. Böylece, yağın ürün ve pnömatik devrelerde yaratabileceği sorunlardan kaçınılabilir.

Aynı zamanda, kompresörden çıkan yağın zamanla basınçlı hava hatlarında birikerek hem kirliliğe yol açması, hem de kesit daralmasına neden olarak, basınç kaybı oluşturmasının önüne geçilmiş olur